شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک با سالها تجربه در ارائه خدمات مشاوره و تهیه گزارشات ژئوفیزیکی ، سعي و تلاش خود را در جهت رضايت مشتريان و ارائه خدمات مطابق با استانداردها بكار مي برد.
در اين راستـا كليه نيازمنديهاي استانـدارد تضمين كيفيت ISO 9001:2008 را در سازمان شناسايي، طراحي و اجراء مي¬نمايد و در جهت نيل به اين هدف مهم خط مشي خود را مطابق اهداف ذيل تعريف مي نمايد:

  • تعيين خواسته ها و نيازمنديهاي مشتريان و برآورده ساختن آنها جهت افزايش رضايتمندي مشتريان
  • حصول اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده مطابق با استاندارد و مشخصات فني و كيفي تعريف شده توسط مشتريان
  • انجام آموزشهاي لازم در جهت افزايش توان علمي و كاربردي پرسنل شركت
  • انجام اقدامات لازم جهت بهبود مستمر فرايندها و خدمات شركت

اين خط مشي به منزله چهارچوبي براي بازنگري اهداف كيفيت بوده و مديريت شركت متعهد ميگردد، اين خط مشي در شركت درك، اجراء و بازنگري گردد.

  • كاهش قيمت تمام شده قطعات خدمات فنی و مهندسی از طریق افزایش قراردادها و کاهش سرشکن هزینه‏های ثابت
  • افزايش سرعت تفسیر و تهیه گزارش
  • نظرسنجی های منظم از مشتریان و اصلاح سیستم بر اساس تحلیل نظرهای ارایه شده
  • افزایش دقت تفاسیر و گزارش‏ها با استفاده از نسخه‏های به‏روز نرم‏افزاری و نرم‏افزارهای جدید
  • ارایه و تفسیر نقشه‏ها، تحلیل‏ها و مدل‏سازی‏های جدید با استفاده از روش‏های نوین
  • افزایش میزان و تنوع گزارش‏های تصویری و نقشه‏های تخصصی جهت تامین بهتر نیاز مشتریان

اين برنامه‏ها مطابق روش عمومي بهبود مستمر طرح ريزي شده و پس از بررسي كارشناسان و تعيين مهلت و مجري و تائيد مدير عامل، توسط مدیر تضمین کیفیت پيگيري و كنترل مي‏گردند.