کارشناسان خبره و زبده با سوابق طولانی و درخشان در انجام عملیات صحرایی و تفسیر و تهیه گزارش و دارنده لوح‏های تقدیر از انجمن ژئوفیزیک ایران

GPS

دستگاه‏های ژئو‏الکتریک

دستگاه‏های مغناطیس ‏سنجی

دستگاه‏های ثقل‏ سنجی

تجهیزات جانبی همچون GPS، میخ، کابل، ژنراتور و ... برای تمامی دستگاه‏ها

تجهیزات حمل و نقل عملیات صحرایی و خودروهای سنگین

نرم‏افزارهای تخصصی به‏روز

نام تجهیزات نوع مدل تعداد
GPS
- GPSMAP 78s & 76CSx 5
گرانی سنجی
High Resolution CG-3M 1
گرانی سنجی
Autograv CG-3 1
مغناطیس سنجی
Portable Proton MP-3 3
مغناطیس سنجی
Portable Proton MP-2 2
ژئوالکتریک
IP/RS Transmitter TSQ-3/3000W 2
ژئوالکتریک
Digital Time Domain IP/RS Receiver IPR-10A 2
ژئوالکتریک
Potentiometer SP-6 1
 
نام تجهیزات نوع تعداد
خودرو
لندکروز 1
خودرو
پاترول 2