پروژه ها

در اولین مرحله‌ی میدانی اکتشاف که به آن پی جویی گفته می‌شود، معدن کاوان با بررسی دقیق سنگ‌های منطقه، به دنبال کانی‌های ارزشمند و یا دیگر سرنخ‌های نوید بخش نهشته‌های معدنی خواهند بود. این افراد می‌توانند مهندسین معدن، زمین شناسان و یا در بهترین حالت ترکیبی از آن‌ها باشند. هدف اصلی مرحله‌ی پی جویی، یافتن نخستین قطعه از پازل اکتشاف است. بنابراین، افراد پی جو با مشاهده و تصویر برداری برونزدها و همچنین ثبت مختصات این نقاط، کانی‌های شاخص را دنبال می‌کنند. ممکن است برونزد در حد یک قطعه سنگ باشد، درحالی که توده‌ی معدنی هدف در زیر سطح پنهان شده باشد. برونزدها موقعیت مناسبی را برای مشاهده، نمونه برداری و تحلیل سنگ بستر فراهم می‌کنند. کانی شاخص به تمام کانی‌هایی گفته می‌شود که یا خود ارزشمند باشند و یا به طور معمول با کانی‌های ارزشمند همراه باشند. در عملیات پی جویی، گاهی اوقات نقاط محتمل یافتن کانی‌های شاخص پیشتر از ورود به منطقه بر روی نقشه مشخص می‌شوند و گاهی نیز با پیاده روی طولانی مدت و بازدید میدانی، این نقاط کشف می‌شوند. به طور کلی، هر دو شیوه‌ی فوق‌الذکر به طور همزمان توسط جستجوگران معدن انجام می‌شود. همچنین علاوه بر سنگ‌ها، از مواد دیگری چون خاک، آب و حتی گیاهان (ژئوبوتانی یا زمین گیاه شناسی) نیز جهت انجام کارهای آزمایشگاهی و آنالیزهای شیمیایی نمونه‌برداری می‌شود. آب ممکن است برخی کانی‌ها را در مسیر خود حل کند؛ گیاهان هم به ترکیبات شیمیایی زمین حساس هستند و ممکن است در حضور یک کانی خاص به طرز غیرمعمولی رشد کنند.

ردیف کارفرما سال اجرا توضیحات
1 هلدینگ تخصصی صنعت و معدن - موسسه امین ارومیه - - مطالعات ژئوشیمیایی بر اساس حوضه‌های آبریز نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای و شناسایی حوضه های آنومال با استفاده از روش‌های نوین از جمله روش‌های مبتنی بر هندسه فرکتال - مطالعات دورسنجی و پردازش تصاویر مربوط به داده های ASTER و OLI و ETM جهت شناسایی آلتراسیون‌های هیدروترمال، واحدهای سنگ شناسی و تکتونیکی مرتبط با انواع کانی‌زایی فلزی موجود در پهنه اکتشافی. - مطالعات مربوط به مدل سازی پتانسیل کانی زایی طلای تیپ اپی ترمال، ماسیو سولفید تیپ قبرسی، کرومیت، لیسونیت های حاوی طلا و جیوه و منگنز-آهن استراتی فورم با استفاده از انواع داده‌های ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، دورسنجی، زمین شناسی و ساختاری-تکتونیکی با استفاده از انواع روش‌های تلفیقی نوین دانش-محور و داده-محور و معرفی اهداف اکتشافی جدید جهت مطالعات پی جویی و اکتشافات مقدماتی و تکمیلی.
2 هلدینگ تخصصی صنعت و معدن - موسسه امین ارومیه - - مطالعات ژئوشیمیایی بر اساس حوضه‌های آبریز نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای و شناسایی حوضه های آنومال با استفاده از روش‌های نوین از جمله روش‌های مبتنی بر هندسه فرکتال - مطالعات دورسنجی و پردازش تصاویر مربوط به داده های ASTER و OLI و ETM جهت شناسایی آلتراسیون‌های هیدروترمال، واحدهای سنگ شناسی و تکتونیکی مرتبط با انواع کانی‌زایی فلزی موجود در پهنه اکتشافی. - مطالعات مربوط به مدل سازی پتانسیل کانی زایی مس پورفیری با استفاده از انواع داده‌های ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، دورسنجی، زمین شناسی و ساختاری-تکتونیکی با استفاده از انواع روش‌های تلفیقی نوین دانش-محور و داده-محور و معرفی اهداف اکتشافی جدید جهت مطالعات پی جویی و اکتشافات مقدماتی و تکمیلی.
3 دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شاهرود - پروژهای تحقیقاتی کاربردی و مقالات علمی بین المللی در انواع محدوده‌های معدنی کشور از جمله محدوده‌های ورزقان، تخت سلیمان، تکاب، فیض آباد و... - استفاده از روش‌های نوین هوش مصنوعی مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان و آنالیز حساسیت جهت مدل سازی پتانسیل کانی زایی طلا در محدود تکاب، شمال غرب ایران. - مطالعات ژئوشیمیایی بر مبنای بهینه سازی جدایش آنومالی‌های ژئوشیمیایی مرتبط با کانی زایی مس پورفیری از زمینه با استفاده از انواع روش های نوین همانند فرکتال، آماره فضایی U و Genetic K-means و ... در محدوده ورزقان، آذربایجان شرقی. - مطالعات تلفیقی با استفاده از روش های هیبریدی دانش‌محور و روش‌های نوین داده‌محور جهت مدل سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری و معرفی اهداف اکتشافی دقیق جهت استفاده در فازهای اکتشافی پی جویی، اکتشافات مقدماتی و تکمیلی. - مطالعات مربوط به شناسایی نواحی امیدبخش بر اساس بهینه سازی جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه و تلفیق انواع داده های ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و ساختاری در مقیاس ناحیه ای در ورقه فیض آباد، شمال شرق ایران. - مطالعات اکتشافی ناحیه ای با استفاده از انواع داده های ژئوشیمیایی بلگ و سوبات آبراهه ای جهت شناسایی نواحی امید بخش کانی زایی طلا، مس پورفیری و سرب و روی تیپ MVT در مناطق شرقی دریای سیاه در کشور ترکیه. - به کارگیری روش‌های ترکیبی Fuzzy-AHP و Fuzzy-GAMMA جهت یافتن نواحی امیدبخش طلا در برگه 1:100000 تخت سلیمان - شناسايي و تفکيک آلتراسيون‌هاي هيدروترمال با استفاده از داده‌هاي سنجنده ASTER در برگه ورزقان - بررسي و مدلسازي عکس‌العمل عنصر سرب نسبت به روي در ورقه تخت سليمان با استفاده از روش خوشه بندي