پروژه ها

در مطالعات اکتشاف آب؛ از روش مقاومت ویژه (عبور جریان الکتریکی درون‏زمینی) استفاده می‏شود. عملیات صحرایی اکتشاف آب، شامل اندازه‏گیری شدت و اختلاف پتانسیل بین الکترودها بوده و به کمک این ویژگی فیزیکی می‏توان علاوه بر اکتشاف آب‏های زیر زمینی، شیرینی و شوری آب‏ها را نیز تشخیص داد.

ردیف کارفرما سال اجرا توضیحات
1 آب منطقه ای فارس 1373 استفاده از روش ژئوالکتریک
2 آب منطقه ای گیلان 1373 استفاده از روش ژئوالکتریک
3 آب منطقه ای گیلان 1374 استفاده از روش ژئوالکتریک
4 آب منطقه ای یزد 1374 استفاده از روش ژئوالکتریک
5 آب منطقه ای یزد 1374 استفاده از روش ژئوالکتریک
6 سازمان مدیریت منابع آب ایران 1375 استفاده از روش ژئوالکتریک
7 سازمان مدیریت منابع آب ایران 1375 استفاده از روش ژئوالکتریک
8 شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1376 استفاده از روش ژئوالکتریک
9 مدیریت منابع آب ایران 1376 استفاده از روش ژئوالکتریک
10 آب منطقه ای کرمان 1378 استفاده از روش ژئوالکتریک
11 آب منطقه ای اصفهان 1378 استفاده از روش ژئوالکتریک
12 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1381 استفاده از روش ژئوالکتریک
13 شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران 1382 استفاده از روش ژئوالکتریک
14 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1382 استفاده از روش ژئوالکتریک
15 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان 1382 استفاده از روش ژئوالکتریک
16 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان 1382 استفاده از روش ژئوالکتریک
17 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک
18 شرکت سیمان خرم آباد 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک
19 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک
20 شرکت آریا گستر کوروش 1393 استفاده از روش ژئوالکتریک
21 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1393 استفاده از روش ژئوالکتریک V.E.S
22 شرکت طلای ایران 1393 استفاده از روش ژئوالکتریک
23 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1393 استفاده از روش ژئوالکتریک V.E.S